Πλατεία Δημοκρατίας 5 & Γούναρη 2, 45221 | (+30) 6945369593

Μέγεθος Κειμένου

Μέγεθος Σελίδας


banner1

Αλέξης Τζοβάρας Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

banner1

Γεννήθηκα στα Ιωάννινα. Είμαι απόφοιτος του τμήματος Φ.Π.Ψ (κατεύθυνση Ψυχολογία) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ακολούθησα μεταπτυχιακές σπουδές στην Ψυχολογία στο Plymouth University της Αγγλίας και έχω ολοκληρώσει το 4ετές πρόγραμμα της ΕΣΥΘΕΠΑΣ στην Συστημική προσέγγιση και πιο συγκεκριμένα μου έχει δοθεί η ειδίκευση του Συστημικού – Οικογενειακού Συμβούλου (Δίπλωμα Συστημικού Θεραπευτή).

Στα πλαίσια του προγράμματος, έχω κάνει την πρακτική μου στο ΚΕΘΕΑ Ήπειρος και κατά την στρατιωτική μου θητεία προσέφερα τις υπηρεσίες μου στο κομμάτι της Ψυχικής Υγείας, στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και στην Σ.Μ.Υ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, κατά την αξιολόγηση εισακτέων στην σχολή των Υπαξιωματικών.

Ασκώ το επάγγελμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας στο ιδιωτικό μου γραφείο στην πόλη των Ιωαννίνων.

Είμαι Απλό Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ) αλλά και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (E.A.C)ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

banner1

Δεδομένου ότι η Συμβουλευτική περιλαμβάνει την επεξεργασία ευαίσθητων θεμάτων όπου ανακινούνται προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα, ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας πρέπει να έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και να διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα. Ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας προωθεί την υγεία, διευκολύνοντας και υποστηρίζοντας την προσπάθεια του ατόμου σεβόμενος/η τις προσωπικές του αξίες, το δυναμικό του, τις αντοχές του καθώς και τις ικανότητες του να προσδιορίζει τους ατομικούς του στόχους.

Είναι υποστηρικτικός σε δύσκολες εμπειρίες ζωής βοηθώντας το Συμβουλευόμενο να προσαρμόζεται, να αλλάζει και να ζει με ένα λειτουργικό και εποικοδομητικό τρόπο. Οι βασικές αξίες της Συμβουλευτικής είναι η ακεραιότητα του χαρακτήρα του Συμβούλου, η αμεροληψία και ο σεβασμός προς τον συμβουλευόμενο. Ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας οφείλει να εργάζεται σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας ανεξάρτητα αν η Συμβουλευτική είναι αμειβόμενη ή εθελοντική. Απαραίτητο θεωρείται να διατηρεί και να αναπτύσσει την προσωπική του ικανότητα Συμβουλευτικής. Αυτό συνεπάγεται την ατομική του ανάλυση, τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση. Η εποπτεία κρίνεται απαραίτητη.

ΠΗΓΗ: Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής


banner1Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του Συμβούλου και του ατόμου ή των ατόμων που απευθύνονται σ’ αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά, συναισθηματικά, πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα. Ο γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν με σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, περισσότερο ικανοποιητική και ολοκληρωμένη ζωή, τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας.

Η Συμβουλευτική μπορεί να χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση και λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως η βελτίωση των ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση συγκρούσεων, η αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και θεμάτων όπως η αυτό-ανάπτυξη, η ανάπτυξη αυτό-συνειδητοποίησης και αυτογνωσίας και επεξεργασία συναισθηματικών εσωτερικών συγκρούσεων, κλπ.